Avrupa Birliği ve Projeler Şube Müdürlüğü
  • Bakanlığın görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği katılım müzakereleri çerçevesinde yer alan fasıl çalışmaları için koordinasyon işlemini sağlamak.
  • Bakanlığın görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği mevzuatı uyum çalışmaları için koordinasyon işlemini sağlamak.
  • Bakanlığın görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği teknik işbirliği programları çerçevesinde ve Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Organları’nda alınan kararlar doğrultusunda, koordinasyon işlemini sağlamak.
  • Avrupa Birliği’nden, uluslararası kuruluşlardan ve diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa iletilen dış kaynaklı proje önerileri ve taslakları ile ilgili koordinasyon işlemini sağlamak.
  • Görev tanımları Avrupa Birliği projeleri ve diğer dış kaynaklı projeler ile yakından ilişkili olan kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık arasındaki eşgüdüm noktası olarak, Bakanlığın görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği projeleri ve programları ve diğer dış kaynaklı projeler ile ilgili koordinasyon işlemini sağlamak. Koordinasyon işlemi çerçevesinde; Avrupa Birliği projeleri ve programları ve diğer dış kaynaklı projeler ile ilgili temel belgelere görüş vermek, uygulanmakta olan projelere katılım sağlamak ve projelerin uygulama sürecini değerlendirmek.
  • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.